Z300 skele – stari program

Rast prema potrebama – od ca. 2,80 m do 12,00 m radne visine!

  • Grupa skela 3, opterećenje 200 kg/m2, prema DIN 4422 – HD 1004
  • Sa dimenzijom skele od 0,75m x 2,00 m, modul A vam nudi sve prednosti praktične skele na sklapanje za radove na malim visinama
  • Pomoću nekoliko zahvata je spremna za upotrebu, prolazi kroz vrata i u montiranom stanju, zauzima minimalni prostor kod skladištenja i transporta
  • Kompletan okvir ograde za brzu montažu – malo pojedinačnih delova, a više stabilnosti
  • Montaža i demontaža svih varijanti bez alata zahvaljujući utičnim spojevima i brzim rezama
  • Pokretno postolje 1650 mm, od pocinkovanog čelika
  • Ploče za noge koje se uvlače kod pokretnog postolja i okvira
  • Platforme otporne na vremenske uticaje sa velikim poklopcem za prolaz koji se zatvara
  • Postepeno pomeranje konstrukcije skele na pokretnom postolju – jednostavna transformacija primene na zidu u primenu na otvorenoj površini
  • Kod visine skela 8,00 m i 11,00 m: dodatni zaokretni podupirači, koji se pomeraju teleskopski po dužini (sadržani u paketu modula D)
Radna visina bez točkića ca. (m) 2.80 5.00 7.00 9.00 12.00
Visina skele (m) 1.80 4.00 6.00 8.00 11.00
Visina platforme (m) 0.80 3.00 5.00 7.00 10.00
Širina stajanja (m) 0.70 1.65 1.65 2.80 2.80
Težina sa Modulom A/K (kg) 27.1 52.5 34.7 41.8 41.6
Modul za porudžbinu A B C D E
Broj porudžbine 44 500 44 501 44 502 44 503 44 504

Imate pitanje za nas? Kontaktirajte nas putem forme.

Kontakt forma