• ljestve
  • Izolacione i mobilne ljestve
  • Stubne ljestve
  • Skele
  • Liftovi
  • Aluminijumski koferi

IMO Junior d.o.o.

IMO JUNIOR je firma koja je prva počela prodaju ALUMINIJUMSKIH LJESTVI I SKELA u Bosni i Hercegovini.

Mi smo generalni zastupnik ZARGES-a na tržištu Bosne i Hercegovine, njemačke firme koja je najveći europski proizvođač ljestvi i skela, sa tradicijom i iskustvom koje postoje od 1930. godine.

Naša osnovna djelatnost je uvoz, distribucija i prodaja aluminijumskih ljestvi, aluminijumskih pokretnih skela, kofera, radnih liftova i visećih platformi.

Aluminijumski koferi

Bezbedno pakovanje, transportovanje i čuvanje vredne i osetljive opreme, dokumenata, materijala u aluminijumskim sanducima i kutijama.

Liftovi

ZARGES liftovi - Samohodni električni liftovi Zarges za rad na visini do 14 metara. Elektrohidraulične platforme na struju ili baterija.

Višenamenske trodelne ljestve
Višenamjenske trodjelne

Višenamenske zglobne ljestve
Višenamjenske zglobne ljestve

Samostojeće ljestve
Samostojeće ljestve

Kombinovane ljestve
Kombinovane ljestve

Jednodelne ljestve na naslanjanje
Na naslanjanje jednodelne

Dvodelne ljestve na izvlačenje
Ljestve na izvlačenje

ljestve sa užetnjačom
Ljestve sa užetnjačom

Fiberglas dvodelne ljestve
Dvodelne ljestve na izvlačenje


Dvostrane ljestve

Stubne ljestve
Stubne ljestve

Teleskopske ljestve sa platformom
Teleskopske sa platformom

Mobilne radne platforme
Mobilne radne platforme

Sklopive mobilne ljestve
Mobilne ljestve sklopive

Teleskopske višenamenske ljestve
Višenamenske teleskopske

Višenamenske ljestve z200
Višenamenske ljestve

Skele Z200
Skele Z 200

Skele Z300
Skele Z 300

Skele Z600
Skele Z 600

Eurobox
Aluminijumski sanduci

Kofer za alat
Kofer za alat

Liftovi
Samohodni liftovi

Zarges - kompletna ponuda merdevina